Värmlands läns luftvårdsförbund

molnVärmlands läns luftvårdsförbund är en ideell förening med cirka 50 medlemsorganisationer. Genom aktivt ideellt arbete tar Värmlands läns luftvårdsförbund fram aktuellt material gällande luftvårdsfrågor i länet.  Medlemmar i förbundet är företag, kommuner, statliga myndigheter och övriga intresserade.

Värmlands läns luftvårdsförbund har till uppgift att:

  • ansvara för luftmätningar på tre platser i Värmland
  • presentera uppgifter om utsläpp, nedfall, halter och spridning av luftföroreningar, samt dess inverkan på människa och miljö
  • redovisa underlagsmaterial som kan vara till nytta för planerings- och utvecklingsarbete inom Värmland
  • vara ett forum för samråd i luftvårdsfrågor
  • tillgodose allmänhetens behov av lättfattlig information om luftvårdsfrågor