Årsmöteshandlingar

2016

resultat-och-balansrakning-2015

medlemsforteckning-och-avgiftsfordelning-2017

forvaltningsberattelse-2015

budget-2017

arbetsplan-2017

2015

Inbjudan-luftvårdsförbundet-2015
Kallelse-2015
Resultat-o-balans-räkn-VLL-2014
Förvaltningsberättelse-2014
Revisionsberättelse-2014
Medlemsförteckning-och-avgiftsfördelning-2016
Budget-2016
Arbetsplan-2016

2014

Inbjudan luftvårdsförbundet 2014
Kallelse 2014
BR-o-RR-VLL-2013
Förvaltningsberättelse-2013
Arbetsplan-2015
Budget-2015
Medlemsförteckning-och-avgiftsfördelning-2015

2013

Inbjudan luftvårdsförbundet 2013
Kallelse 2013
Bilaga 1 Bokslut
Bilaga 2 Förvaltningsberättelse 2012
Bilaga 3 Arbetsplan 2014
Bilaga 4 Budget 2014
Bilaga 5 medlemsförteckning och avgiftsfördelning 2014
201304051242 Revisionsberättelse

2012

Inbjudan luftvårdsförbundet
Kallelse 2012
Bilaga 1 bokslut 2011
Bilaga 2 Förvaltningsberättelse 2011
Underskrivet exemplar finns endast i pappersoriginal.
Bilaga 3 Arbetsplan 2013
Bilaga 4 Budget 2013
Bilaga 5 medlemsförteckning och avgiftsfördelning 2013
Stadgar Luftvårdsförbundet (revidering-2012)
Revisionsrapporten finns endast som pappersoriginal.

2011

Inbjudan luftvårdsförbundet 2011
Protokoll årsstämma 110412
Kallelse 2011
Bilaga 1 Bokslut 2010
Bilaga 2 Förvaltningsberättelse 2010
Bilaga 3 Arbetsplan 2012
Bilaga 4 Budget 2012
Bilaga 4a resultat09 jmf Budget 2012
Bilaga 5 medlemsförteckning och avgiftsfördelning 2012
Avgiftsfördelning industrier version 2 Bilaga 5a
Avgiftsfördelning kommuner Bilaga 5b
Bilaga 5c Beskrivning avgiftsfördelning industrier och kommuner
Revisionsberättelse bilaga 6
valberedningens förslag

2010

Inbjudan luftvårdsförbundet 2010
Protokoll årsstämma 100428
Kallelse2010
Bil 1 Bokslut
Bil 2 Förvberättelse09
Bil 3 Arbetsplan11
Bil4 Budget 2011
Bil 5 Medlemsfört11
Budget 2011
Förslag på stadga ändringar 2010

2009

Inbjudan
Protokollårstämma 090429
Kallelse
Bil1Bokslut08
Bil2 Förvberättelse08
Bil3 Arbetsplan10
Bil4 Budget2010
Bil5 Medlemsfört10
Förslag stadgeändring
Deltagarförteckning