Årsmöteshandlingar

2018

Inbjudan luftvårdsförbundet 2018

Kallelse 2018

Årsredovisning 2017 Värmlands läns luftvårdsförbund

Medlemsförteckning och avgiftsfördelning 2019

Budget 2019

Arbetsplan 2019

2017

Inbjudan luftvårdsförbundet 2017

Kallelse 2017

Årsredovisning 2016 Värmlands läns luftvårdsförbund

Medlemsförteckning och avgiftsfördelning 2018

Budget 2018

Arbetsplan 2018

2016

resultat-och-balansrakning-2015

medlemsforteckning-och-avgiftsfordelning-2017

forvaltningsberattelse-2015

budget-2017

arbetsplan-2017

2015

Inbjudan-luftvårdsförbundet-2015
Kallelse-2015
Resultat-o-balans-räkn-VLL-2014
Förvaltningsberättelse-2014
Revisionsberättelse-2014
Medlemsförteckning-och-avgiftsfördelning-2016
Budget-2016
Arbetsplan-2016

2014

Inbjudan luftvårdsförbundet 2014
Kallelse 2014
BR-o-RR-VLL-2013
Förvaltningsberättelse-2013
Arbetsplan-2015
Budget-2015
Medlemsförteckning-och-avgiftsfördelning-2015

2013

Inbjudan luftvårdsförbundet 2013
Kallelse 2013
Bilaga 1 Bokslut
Bilaga 2 Förvaltningsberättelse 2012
Bilaga 3 Arbetsplan 2014
Bilaga 4 Budget 2014
Bilaga 5 medlemsförteckning och avgiftsfördelning 2014
201304051242 Revisionsberättelse

2012

Inbjudan luftvårdsförbundet
Kallelse 2012
Bilaga 1 bokslut 2011
Bilaga 2 Förvaltningsberättelse 2011
Underskrivet exemplar finns endast i pappersoriginal.
Bilaga 3 Arbetsplan 2013
Bilaga 4 Budget 2013
Bilaga 5 medlemsförteckning och avgiftsfördelning 2013
Stadgar Luftvårdsförbundet (revidering-2012)
Revisionsrapporten finns endast som pappersoriginal.

2011

Inbjudan luftvårdsförbundet 2011
Protokoll årsstämma 110412
Kallelse 2011
Bilaga 1 Bokslut 2010
Bilaga 2 Förvaltningsberättelse 2010
Bilaga 3 Arbetsplan 2012
Bilaga 4 Budget 2012
Bilaga 4a resultat09 jmf Budget 2012
Bilaga 5 medlemsförteckning och avgiftsfördelning 2012
Avgiftsfördelning industrier version 2 Bilaga 5a
Avgiftsfördelning kommuner Bilaga 5b
Bilaga 5c Beskrivning avgiftsfördelning industrier och kommuner
Revisionsberättelse bilaga 6
valberedningens förslag

2010

Inbjudan luftvårdsförbundet 2010
Protokoll årsstämma 100428
Kallelse2010
Bil 1 Bokslut
Bil 2 Förvberättelse09
Bil 3 Arbetsplan11
Bil4 Budget 2011
Bil 5 Medlemsfört11
Budget 2011
Förslag på stadga ändringar 2010

2009

Inbjudan
Protokollårstämma 090429
Kallelse
Bil1Bokslut08
Bil2 Förvberättelse08
Bil3 Arbetsplan10
Bil4 Budget2010
Bil5 Medlemsfört10
Förslag stadgeändring
DeltagarförteckningÅrsredovisning 2016 Värmlands läns luftvårdsförbund