Forskning

Forskning kring luftföroreningar sker på flera institutioner. Nedan finner du ett antal exempel. Kontakta oss om du saknar något forskningsprojekt eller liknande.

SCARP Swedish Clean Air Research program

SLCF-Forskning

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut

Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro

Institutet för miljömedicin Stockholm

Yrkes- och miljömedicin Umeå Universitet

Arbets- och miljömedicin Göteborg

Gotenburgh Atmospheric Science Centre, GAC

ERMES, European Research Group on Mobile Emission Sources