Hälsa och luftföroreningar

Denna sida är under ständig uppbyggnad. Kontakta oss om du vill lägga ut material från föreläsningar, känner till spännande rapporter eller vill lägga ut länker till organisationer och företeelser.

Länkar

Forskning om kopplingen mellan hälsa och luftföroreningar sker på flera institutioner. Se vidare under Forskning.

WHO (World Health Organization) i Europa har en särskild ingång för frågor som rör luftkvalitet och hälsa.

Rapporter

2016

Clear the air for Children – UNICEF

2014

IVL+B2197_Exponering_2010

2013

Luftföroreningar och barns hälsa, i Sverige (Naturvårdsverket)

SCARP syntesrapport om luftföroreningar och luftföroreningars effekter

2012

Rapporter om hälsa och luftföroreningar från 2012 saknas för närvarande.

2011

Rapporter om hälsa och luftföroreningar från 2011 saknas för närvarande.

2010

Halsorelaterad miljoovervakning Naturvardsverket 2010
Luftfororeningar och barns luftvagshalsa

2009

Exponering av partiklar IVL 2009
Miljohalsorapport 2009

2008

Halsorelaterad miljoovervakning Skane 2008

2007

EMFO litteraturstudie Trafikrelaterade partiklarochhalsoeffekterFinalreport20071212
lvf uppsala stockholm halsoeffekter av partiklar 2007_014
lvf stockholm-uppsala 2007_17 partiklar i stockholm

Föreläsningar

2017

HÄMI-Buller_och_luftförorening i Göteborg under 40 år

2012

Bellander_Hälsoeffekter_av_partiklar_LVF_2012.pptx[1]
Dibensopyrener 2012
Dieselbilar och luftföroreningar i Norge 2012