Klimat och luftföroreningar

Denna sida är under ständig uppbyggnad. Kontakta oss om du vill lägga ut material från föreläsningar, känner till spännande rapporter eller vill lägga ut länkar till organisationer och företeelser.

Länkar

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCF) är ett samlingsnamn för aerosolpartiklar, ozon och metan. Dessa ämnen har en kort uppehållstid i atmosfären (veckor till månader) i relation till exempelvis koldioxid som har en genomsnittlig uppehållstid i atmosfären på åtskilliga decennier. Fluorkolväten räknas också som SLCF även om de har längre uppehållstid jämfört med de ovan nämnda ämnena.

En sida som sammanfattar arbetet med kortlivade klimatpåverkande ämnen är SLCF – Short-lived Climate Forcers.  På sidan finns aktuella forskningsprojekt om luftföroreningar samt länkar till de internationella organ som arbetar med klimatfrågor och luftföroreningar, med mera. SMHI arbetar med samordningen av SLCF-arbetet i Sverige.

Föresläsningar

Föreläsningar som behandlar klimatfrågan i relation till luftföroreningar saknas för närvarande.

Rapporter

Rapporter som behandlar klimatfrågan i relation till luftföroreningar saknas för närvarande.