Partiklar

Material om partiklar återfinns nedan. Material som specifikt behandlar partiklar och hälsa återfinns under rubriken Hälsa och luftföroreningar. Om du vill veta var och hur Värmlands läns luftvårdsförbund mäter partiklar se vidare under Lufthalter.

Rapporter

2010

2008

2007

Föresläsningar

 2008