Spridningsberäkningar

Spridningsberäkningar är ett område där det kan vara svårt att utvärdera både indata, utdata och modell . Ett exempel på en checklista som kan användas vid val av modell samt tolkning av resultat finns därför här:

Länkar

Val av luftkvalitetsmodell SMHI http://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller/luftkvalitetsmodeller/val-av-luftkvalitetsmodell-1.19798.

Fairmode, Europiska miljöbyråns sida för spridningsmodeller och användandet av spridningsmodeller.

Europeisk sida med olika typer av modeller för spridningsberäkningar; The Model Documentation System.

Rapporter

2010

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar, mätningar och beräkningar

Föresläsningar

2009

2008