Mer om luftvård

Många aktörer bidrar till en bättre luftkvalitet, genom konkreta åtgärder, mätningar, forskning med mera. För att finna halter och mängder av luftföroreningar hittar man också information på flera olika webbplatser. Här finner ni en sammanställning som syftar till identifiera de viktigaste aktörerna och databaserna. Sammanställningen gör dock inga anspråk på att vara komplett. Kontakta oss om ni saknar något.

Naturvårdsverket har också en sida som beskriver övergripande Luftkvaliteten i Sverige.

Luftkvalitet i tätorter

Luftdata

Lagstiftning, rekommendationer och miljömål

Andra luftvårdsförbund och föreningar