Styrelsen

Styrelsen i Värmlands läns luftvårdsförbund består av 1 ordförande samt 7 ledamöter och 7 ersättare. Styrelsen väljs vid luftvårdsförbundets årsmötet i april. Ordförande och ledamöter  i styrelsen efter årsmötet 2020 är:

Ordförande: Karin Granström, Karlstads universitet

Ledamot: Tomas Gustafsson, Stora Enso Skoghalls bruk AB
Ersättare: Ann-Kristin Magnusson, Stora Enso Skoghalls bruk AB

Ledamot: Andreas Moberg, Valmet AB
Ersättare: Ulf Zetterman Uddeholms AB

Ledamot: Britt-Marie Öjstrand, Årjängs kommun
Ersättare: Catarina Bernau, Arvika kommun

Ledamot: Per-Anders Bergman, Karlstads kommun
Ersättare:  Andreas Rudsvik, Kristinehamns kommun

Ledamot: Hans Källsmyr, Skogsstyrelsen
Ersättare: Ulf Eriksson, Skogsstyrelsen

Ledamot: Annie Johansson, Länsstyrelsen Värmland
Ersättare: Emma Björkman, Länsstyrelsen Värmland

Ledamot: Ulf Jonsson, Region Värmland
Ersättare: Tommy Brever Region Värmland