Styrelsen

Styrelsen i Värmlands läns luftvårdsförbund består av 1 ordförande samt 8 ledamöter och 8 ersättare. Styrelsen väljs vid luftvårdsförbundets årsmötet i april. Ordförande och ledamöter  i styrelsen efter årsmötet den 26 april 2017 var:

Ordförande: Karin Granström, Karlstads universitet

Ledamot: Lennart Vieweg, Stora Enso Skoghalls bruk AB
Ersättare: Mats Ganrot, BillerudKorsnäs AB Gruvöns bruk

Ledamot: Maria Jepson, Valmet AB
Ersättare: Susanne Granberg Uddeholms AB

Ledamot: Britt-Marie Öjstrand, Årjängs kommun
Ersättare: Per-Arne Persson, Torsby kommun

Ledamot: Camilla Högdahl Bergström, Årjängs kommun
Ersättare:  Vakant

Ledamot: Hans Källsmyr, Skogsstyrelsen
Ersättare: Ingemar Eriksson, Skogsstyrelsen

Ledamot: Anna-Karin Klasa, Länsstyrelsen Värmland
Ersättare: Torben Ericson, Länsstyrelsen Värmland

Ledamot: Ingrid Strengsdal, Region Värmland
Ersättare: Meriam Bani, Region Värmland

Ledamot: Göran Adrian, Landstinget
Ersättare: Tommy Brever, Landstinget