Styrelsen

Styrelsen i Värmlands läns luftvårdsförbund består av 1 ordförande samt 8 ledamöter och 8 ersättare. Styrelsen väljs vid luftvårdsförbundets årsmötet i april. Ordförande och ledamöter  i styrelsen efter årsmötet den 19 april 2018 var:

Ordförande: Karin Granström, Karlstads universitet

Ledamot: Tomas Gustafsson, Stora Enso Skoghalls bruk AB
Ersättare: Mats Ganrot, BillerudKorsnäs AB Gruvöns bruk

Ledamot: Andreas Moberg, Valmet AB
Ersättare: Ulf Zetterman Uddeholms AB

Ledamot: Britt-Marie Öjstrand, Årjängs kommun
Ersättare: Per-Arne Persson, Torsby kommun

Ledamot: Vakant
Ersättare:  Vakant

Ledamot: Hans Källsmyr, Skogsstyrelsen
Ersättare: Ingemar Eriksson, Skogsstyrelsen

Ledamot: Johan Rosqvist, Länsstyrelsen Värmland
Ersättare: Vakant

Ledamot: Ingrid Strengsdal, Region Värmland
Ersättare: Meriam Bani, Region Värmland

Ledamot: Ola Persson, Landstinget
Ersättare: Tommy Brever, Landstinget