Årsmötesföreläsningar

I detta bibliotek finner ni årsmötesföreläsningar från 2009 och framåt. Önskas äldre material använd formuläret Kontakta oss.

2017

Värmlands läns Luftvårdsförbund -2017-04-26-B

Värmland_2017_v170425

Från globalt till lokalt 2

2016

Tillståndet i Skogsmiljön i Värmlands län- IVL

Övriga två presentationer saknas

2015

Värmland_LvF_Krondroppsnätet_2015_IVL_2015_04_27_exkl
Luften i de värmländska tätorterna
Luftföroreningars hälsoeffekter med fokus på barn

2014

Värmland_LvF_Krondroppsnätet_2014_IVL_2014_04_16
Karlstad 16-april 2014, Mats-Ola
Pendla Grönt

2013

Askåterföing 130426
Lavkartering
Värmland KDnätet 2013 kommentarer
Luften i Värmland
Ulf+Björnholm+Ottosson 2013-03-14
(endast sidan 15-17)Föreläsningen från Uddeholms AB saknas.

2012

Värmland_2012_04_12-Krondroppsmätningarna
Partiklar
Hälsoeffekter av marknära ozon Karlstad 2012-04-181
Föreläsningen om pollen och luftföroreningar saknas på grund av hårddiskkrasch.

2011

Karin Granström KAU
Alina Hagelqvist KAU
Krondroppnätet – Resultat för det hydrologiska året 2009/10

2010

Saknas

2009

Presentation tätortsmätningar
Luftvårdsförbundet 200904 del 1a
Luftvårdsförbundet 200904 del 1b
Luftvårdsförbundet 200904 del 2a
Luftvårdsförbundet 200904 del 2b
Hälsorisker med luftföroreningar hos barn, 29 april 2009, Johan Alm
Resultat för det hydrologiska året 2007/08