Våra mätningar

Värmlands läns luftvårdsförbund finansierar mätningar av nedfall (halter av olika föroreningar i nederbörden) och markvatten på tre platser i Värmland, Södra Averstad i Säffle kommun, Blåbärskullen i Sunne kommun och Transtrandsberget i Torsby kommun. På Södra Averstad och på Blåbärskullen mäts också halter av olika föroreningar i luft.

Mätningar är en del av ett nationellt nät, Krondroppsnätet med 27 stationer över hela landet. Mer information om Krondroppsnätet finner du här: http://www.krondroppsnatet.ivl.se/

Mätresultaten finner du under Årsrapporter.

Vill du veta mer om vad vi mäter gå in under rubrikerna:

Lufthalter

Nedfall

Markvatten

Karta över mätningar av nedfall i Värmlands län
 Bilden är framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet AB