Årsrapporter

Resultatet av de mätningar och modelleringar som finansieras av Värmlands läns luftvårdsförbund redovisas med ett halvårs eftersläpning. Detta beror på att merparten av mätningarna genomförs utifrån det hydrologiska året oktober-september.

Årsrapporter från och med det hydrologiska året 2002-2003 finns digitalt. Äldre rapporter kan beställas från www.ivl.se eller om ni kontaktar luftvårdsförbundet direkt för en kopia.

För partikelmätningarna saknas årsrapport då dessa mätningar inte ingår i krondroppsnätet. Data från partikelmätningarna återfinns längst ner på sidan.

2017-2018

Krondroppsnätet-Värmland-2019

2016-2017

C309 Värmland Krondroppsnätet 2018

2015-2016

Krondroppsnätet i mellersta Sverige_2017_IVL_C239

2014-2015

C157_Värmland_Krondroppsnätet_2016_IVL

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Årets rapport täcker hela Sverige

2010-2011

2009-2010

Årsrapporten täcker fler län än bara Värmland.

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

Årets rapport täcker hela Sverige.

2003-2004

2002-2003

Partikelmätningar