Lufthalter

Värmlands läns luftvårdsförbund mäter halten av olika luftföroreningar på provplatserna Blåbärskullen och Södra Averstad. På båda provplatserna mäts svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak och ozon. Mätningarna ger månadsmedelvärden.

På Blåbärskullen har också partiklar med en diameter på 2,5 mikrometer samt partiklar med en diameter på 10 mikrometer mätts under några år. Mätningar av partikelhalterna skedde varje dag, men pumpen sög luft genom filtren under endast en timme. Det innebär att halten partiklar delvis beräknas för att motsvara ett helt dygn. På grund av låga halter lades mätningarna ned.

Vill du veta mer om var vi mäter, titta på sidan Våra mätningar

Provtagare bredvid ozonmätaren på Blåbärskullen.
Provtagare bredvid ozonmätaren på Blåbärskullen.
Partikelmätare på Blåbärskullen. En pump i lådan suger luft genom de två intagen, ett intag för de mindre partiklarna och ett intag för de större partiklarna.
Partikelmätare på Blåbärskullen när denna var igång. En pump i lådan suger luft genom de två intagen, ett intag för de mindre partiklarna och ett intag för de större partiklarna.