Nedfall

Mätning sker av deposition (nedfall) i skogen och på öppet fält. Den nederbörd som faller i skogen kallas också för krondropp och samlas upp i trattar under träden.

Trädens kronor förändrar vattenkemin och därför mäter man också på en öppen plats där proverna inte påverkas av träden.

Krondropp mäts på alla tre provplatserna medan nedfall över öppet fält sker på Södra Averstad och på Blåbärskullen. Analyserna av nedfall över öppet fält på Blåbärskullen bekostas av Naturvårdsverket och ingår i ett nationellt nät.

Vill du veta mer om var vi mäter, titta på sidan Våra mätningar.

Tratt för uppsamling av nederbörd som silats genom trädens kronor, s.k. krondropp
Tratt för uppsamling av nederbörd som silats genom trädens kronor, s.k. krondropp

 

Mätning av nedfall på öppet fält, Blåbärskullen. Till vänster är insamlingspåsen för snö och nederbörd under vinterhalvåret, och till höger är behållaren för insamling av nederbörd under sommarhalvåret.
Mätning av nedfall på öppet fält, Blåbärskullen. Till vänster är insamlingspåsen för snö och nederbörd under vinterhalvåret, och till höger är behållaren för insamling av nederbörd under sommarhalvåret.
Mätning av krondropp
Mätning av krondropp